Παγκόσμια Ημέρα Κατά του HIV / AIDS

αναρτήθηκε σε: Events | 0

Την 1η Δεκεμβρίου, θα είμαστε στο Μοναστηράκι, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να ενημερώσει το ευρύ κοινό σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS / HIV από το προσωπικό του Κέντρου Πρόληψης «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ”.

………………………….

On the 1st of December , We will be at Monastiraki in order to raise awareness and inform the general public about the World Day Against AIDS / HIV by the Prevention Center staff “ATHINA YGEIA “.

Facebook: https://www.facebook.com/events/706742779493577/