Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “Αθηνά Υγεία”, ιδρύθηκε το 1998 και έχει τη μορφή μη κερδοσκοπικής Αστικής Εταιρείας. Εποπτεύεται διοικητικά από το Δ.Σ. (μέλη: Δήμος Αθηναίων, Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής & Περίθαλψης “ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ”, Περιφέρεια Αττικής) και επιστημονικά από τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, παιδαγωγούς), το οποίο ανάλογα με την ειδικότητα και την κατάρτιση συντονίζει τις δράσεις. Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και οι υπηρεσίες διατίθενται δωρεάν. Μέχρι σήμερα λειτουργούν 7 Κέντρα στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Αθηναίων.

 

Στόχος
Το Κέντρο Πρόληψης “Αθηνά Υγεία” επιδιώκει την ενίσχυση των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του ατόμου, ώστε να αποκτήσει λειτουργικούς τρόπους διαχείρισης των θεμάτων που το απασχολούν και να προστατεύει την σωματική και ψυχική του υγεία.

Φιλοσοφία
Η φιλοσοφία των προγραμμάτων, που υλοποιεί το Κέντρο Πρόληψης βασίζεται στην ενεργητική συμμετοχή ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου. Οι δράσεις που αναπτύσσει στοχεύουν στην έγκυρη και επιστημονική πληροφόρηση, στην ενθάρρυνση θετικών στάσεων ζωής, στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση φορέων και ομάδων στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας, προς την κατεύθυνση της συλλογικής παρέμβασης σε θέματα και προβλήματα που αφορούν όλους.

 

Δραστηριότητες

• Προγράμματα Πρόληψης & Αγωγής Υγείας στη σχολική κοινότητα (μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

• Προγράμματα Πρόληψης & Αγωγής Υγείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα

• Ομάδες γονέων

• Ομάδες εκπαιδευτικών

• Έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρηση για τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, το AIDS και άλλα ιατροκοινωνικά προβλήματα|

• Συμβουλευτική σε άτομα και οικογένειες

• Προγράμματα Πρόληψης & Αγωγής Υγείας σε παιδιά και εφήβους εκτός σχολείου

• Παρεμβάσεις σε εργασιακούς χώρους

• Παρεμβάσεις στο δρόμο (street work) σε ομάδες γενικού πληθυσμού

• Παρεμβάσεις στο δρόμο (street work) σε ομάδες υψηλού κινδύνου

• Εκπαίδευση κοινωνικών επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων

• Ευαισθητοποίηση – ενημέρωση κοινωνικών φορέων, οργανώσεων και υπηρεσιών σε θέματα πρόληψης