• 1η δημοτική κοινότητα: «Παλλάς Αθηνά»,
Βίκτωρος Ουγκώ 30, ΤΚ 10438, Αθήνα – Μεταξουργείο
Τ: 210 3800038 - Η/Δ: kppallas@gmail.com
• 2η δημοτική κοινότητα: «Αθηνά Πρόμαχος»,
Αίνου 1 & Βουλιαγμένης, Αθήνα
Τ-Φ: 210 9270096 - Η/Δ: athinapromahos2@gmail.com
• 3η δημοτική κοινότητα: «Αθηνά Προναία»,
Λεωφόρος Αθηνών 36 & Καστοριάς 12, Αθήνα
Τ-Φ: 210 3413483 - Η/Δ: info@kentro-prolipsis.gr
• 4η δημοτική κοινότητα: «Αθηνά Αφαία»,
Λεωφόρος Αθηνών 36 & Καστοριάς 12, Αθήνα
Τ-Φ: 210 3413483 - Η/Δ: info@kentro-prolipsis.gr
• 5η δημοτική κοινότητα: «Αθηνά Πολιάς»,
Αγαθουπόλεως 3, Αθήνα
Τ-Φ: 210 2114566 - Η/Δ: kpolias@otenet.gr
• 6η δημοτική κοινότητα: «Αθηνά Εργάνη»,
Αγαθουπόλεως 3, Αθήνα
Τ-Φ: 210 2114566 - Η/Δ: kpergani@gmail.com
• 7η δημοτική κοινότητα: «Αθηνά Πολύβουλος»,
Βασιλίσσης Σοφίας 82, Αθήνα
Τ-Φ: 210 3835879 - Η/Δ: athinapolyvoulos@gmail.com