Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία» υλοποιεί δράσεις για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων που εργάζονται στα σχολεία του Δήμου Αθήνας. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν θέματα, συμπεριφορές και δυσκολίες που σχετίζονται με το αναπτυξιακό στάδιο των μαθητών τους. Επιπλέον, καλούνται – θεσμικά από τον ρόλο τους, όπως αυτός ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας – να υλοποιούν προγράμματα με θεματικές, όπως εξαρτήσεις, συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη, αυτοεκτίμηση, διαπροσωπικές σχέσεις, αντιμετώπιση του άγχους και του φόβου, εφηβεία κ.ά.
Βασικό μέλημα αποτελεί η εκπαίδευση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση προγραμμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω:

• σεμιναρίων με θέμα τη φιλοσοφία και μεθοδολογία της πρόληψης

• σεμιναρίων για την εφαρμογή και αξιοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών υλικών πρόληψης που έχουν εκδοθεί και έχουν εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

• συναντήσεων εποπτικού χαρακτήρα για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν δράσεις και προγράμματα αγωγής υγείας

• παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών για το ρόλο του σχολείου και του εκπαιδευτικού στην πρόληψη των εξαρτήσεων και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των μαθητών, στην ενίσχυση του παιδαγωγικού τους ρόλου, καθώς και στην υποστήριξή τους για τη διαχείριση – αντιμετώπιση κρίσεων και προβλημάτων με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά μέσα στην τάξη.