1- Σε τι αφορά η πρόληψη έναντι των εξαρτήσεων;

2- Εκτός από το γενικό πληθυσμό τί δράσεις γίνονται για τους έφηβους που εμπλέκονται με τις ουσίες ή το αλκοόλ και τις οικογένειές τους;

3- Παρέχεται θεραπεία στους εξαρτημένους;

4- Στον τομέα της Πρόληψης άρα δεν παρέχεται κάποιας μορφής ψυχοθεραπείας;

5- Η Πρόληψη αφορά μόνο τις εξαρτήσεις;


απαντήσεις

1- Η πρόληψη στον τομέα των εξαρτήσεων αφορά στο σύνολο των εστιασμένων σταθερών και συστηματικών δράσεων που στοχεύουν στην προώθηση α. της υγιούς ψυχοκοινωνικής εξέλιξης στο παιδί και στον έφηβο β. της εγκαθίδρυσης θετικών προτύπων συμπεριφοράς στον ενήλικα και στην οικογένεια γ. της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, οικογενειών και ενηλίκων με στόχο την υιοθέτηση υγειών στάσεων ζωής και συνολικής ενδυνάμωσης.
Σε αυτό το πλαίσιο αναφερόμαστε στην πρωτογενή πρόληψη που στοχεύει σε τυχαία δείγματα ομάδων και πληθυσμών αλλά λαμβάνει υπόψιν της και τις ομάδες επικινδυνότητας (π.χ. εφηβεία, ανέργους, μετανάστες κλπ).

αρχή σελίδας

2- Πέραν των δράσεων που αφορούν στον γενικό πληθυσμό και στην πρωτογενή πρόληψη, υπάρχουν και οι δράσεις που αφορούν στην μείωση βλάβης – δευτερογενής πρόληψη – και στοχεύουν στις ομάδες που έχουν ήδη παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα στον τομέα της εξάρτησης. Καταλλήλως προσαρμοσμένα προγράμματα στοχεύουν σε αυτή καθ’ αυτή την μείωση της βλάβης

αρχή σελίδας

3- Όχι. Η τριτογενής πρόληψη δεν βρίσκεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των Κέντρων Πρόληψης. Τα περιστατικά που παρουσιάζουν πρόβλημα εξάρτησης παραπέμπονται σε αμιγώς θεραπευτικά πλαίσια. Από πλευράς των Κέντρων Πρόληψης παρέχεται υποστηρικτική συμβουλευτική με στόχο τη μορφοποίηση αιτήματος για θεραπεία απεξάρτησης .

αρχή σελίδας

4- Στο πλαίσιο των δράσεων των Κέντρων Πρόληψης παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω παραπομπή σε θεραπευτικό – ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο του Δημοσίου, εφόσον θεωρηθεί απαραίτητο. Τα Κέντρα Πρόληψης δεν είναι ψυχοθεραπευτικά πλαίσια.

αρχή σελίδας

5- Όχι. Η Πρόληψη στον τομέα της ψυχικής υγείας σχετίζεται με οτιδήποτε προάγει μια θετική στάση ζωής, την δημιουργικότητα του ατόμου, την εμπλοκή του στην εργασία και την κοινωνία, συνολικά την ψυχοκοινωνική του εξέλιξη από την παιδική ηλικία έως την τρίτη ηλικία. Η κάθε αναπτυξιακή περίοδος έχει τις ιδιαιτερότητές της. Η Πρόληψη στον τομέα της ψυχικής υγείας λοιπόν, αφορά στο σύνολο των δράσεων που αποσκοπούν στην διατήρηση της ψυχικής υγείας και ευεξίας καθώς και στην ενδυνάμωση και αρωγή όταν η ψυχική υγεία είναι επισφαλής.

αρχή σελίδας