Το «Παραμύθι χωρίς σύνορα» είναι ένα πρωτότυπο υλικό πρόληψης – εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας που δημιουργήθηκε από τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης «Αθηνά Υγεία». Πρόκειται για την ιστορία έξι ζώων που ζουν σε ένα δάσος και εξαιτίας μιας πυρκαγιάς αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Μετά από ένα περιπετειώδες ταξίδι, ναυαγούν σε ένα άγνωστο νησί όπου συναντούν τρεις από τους κατοίκους του. Εκεί, για να επιβιώσουν καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, να γνωρίσουν τον νέο τόπο διαμονής τους και τους κατοίκους του, να αποδεχθούν το ένα το άλλο και να συνεργαστούν.

Με αφορμή την ιστορία των ζώων, δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τους άλλους και να διαπραγματευτούν θέματα που τα απασχολούν στην καθημερινότητά τους, ασκώντας παράλληλα, με ευχάριστο τρόπο, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Το παραμύθι άλλωστε ως είδος αποτελεί μέθοδο θεραπείας, εργαλείο γνώσης και προσωπικής εξέλιξης, καθώς και τεχνική επίλυσης προβλημάτων. Ως εργαλείο πρόληψης, αποσκοπεί στο να προσεγγίσουν τα παιδιά, με βιωματικό τρόπο, ζητήματα, όπως η διαφορετικότητα, η συλλογικότητα, η συνεργασία, η λήψη αποφάσεων, η επίλυση συγκρούσεων, η ατομική και η κοινωνική ευθύνη κ.ά., συμβάλλοντας έτσι στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξή τους.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε δώδεκα ενότητες, οι οποίες αποτελούν μια συνέχεια. Αν και υπάρχουν κύρια θέματα, όπως η διαφορετικότητα και η συνεργασία, σε κάθε μία από τις ενότητες είναι δυνατή η επεξεργασία διαφορετικών νοημάτων. Χρησιμοποιώντας ως βασική μέθοδο προσέγγισης τον βιωματικό τρόπο μάθησης, μπορούν να αξιοποιηθούν ποικίλες τεχνικές, όπως η ζωγραφική, η δραματοποίηση, η χειροτεχνία, οι κατασκευές, η αφήγηση κ.ά., για να αναδειχθούν τα θέματα που πραγματεύεται κάθε ενότητα.