Ένα από τα πλαίσια εφαρμογής δράσεων του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία» είναι η σχολική κοινότητα. Το σχολείο αποτελεί τον πιο κατάλληλο χώρο εφαρμογής δράσεων πρόληψης, καθώς η ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών και των εφήβων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού πλαισίου. Πρόκειται για έναν χώρο συνάντησης, όπου εκπαιδευτικοί, γονείς, μέλη της κοινότητας και μαθητές μπορούν όλοι μαζί να λειτουργούν σαν συνεργάτες στην πρόληψη. Επιπρόσθετα, στο σχολείο υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθούν δράσεις πρόληψης υπό την ομπρέλα οργανωμένων θεσμών για την κοινωνική εκπαίδευση των παιδιών, όπως τα προγράμματα αγωγής υγείας, αγωγής σταδιοδρομίας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικών θεμάτων, eTWINNING και ERASMUS+, η ευέλικτη ζώνη κ.ά., ή/και να βρεθούν κοινά σημεία με τα βασικά μαθήματα του δημόσιου εκπαιδευτικού προγράμματος.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με θεσμοθετημένη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, το Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Υγεία» υλοποιεί δράσεις στο μαθητικό πληθυσμό κατά τη διάρκεια και εκτός του ωρολογίου προγράμματος. Στις δράσεις χρησιμοποιείται η βιωματική προσέγγιση με βασικό στόχο την ενεργό συμμετοχή των παιδιών με τη χρήση τεχνικών και δραστηριοτήτων, όπως βιωματικά παιχνίδια, καταιγισμός ιδεών, δημιουργική γραφή, εικαστικές δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων κ.ά. Τα παιδιά συζητούν, δουλεύουν ομαδικά, επικοινωνούν εμπειρίες και βιώματα, επεξεργάζονται από κοινού αντιδράσεις και συναισθήματα, θέτουν στόχους, εκφράζονται και δημιουργούν.

Ενδεικτικά αναφέρονται θεματικές που προσεγγίζονται:

 • ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
 • δυναμική ομάδας
 • συνεργασία και επικοινωνία
 • αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων
 • διαχείριση άγχους
 • μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο
 • ταυτότητα και αυτοεκτίμηση
 • σεβασμός και αποδοχή διαφορετικότητας – διαπολιτισμικότητα
 • διαπροσωπικές σχέσεις
 • αντίσταση σε αρνητικές επιρροές
 • φροντίδα και προστασία εαυτού
 • πρόληψη εξαρτήσεων και εξαρτητικών συμπεριφορών (πχ κάπνισμα, ουσίες, αλκοόλ, διαδίκτυο)
 • σεξουαλική αγωγή