Ένας αρκετά σημαντικός αριθμός κοινωνικών φορέων, συλλόγων και οργανώσεων δραστηριοποιείται στα όρια της περιοχής στην οποία διοχετεύει τις δράσεις του και το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία». Το Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Υγεία» στοχεύει στην αρωγή των παραπάνω φορέων, υλοποιώντας συνδυασμένες δράσεις με προσανατολισμό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεών τους, θεωρώντας ότι μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις θεμελιώδεις στόχοι της φιλοσοφίας των προγραμμάτων πρόληψης βρίσκουν εφαρμογή και υλοποιούνται.
Άλλωστε, τα οργανωμένα σύνολα πολιτών μπορούν να συνεισφέρουν στους σκοπούς της πρόληψης με πολλούς τρόπους, καθώς διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην κοινότητα και αποτελούν προσδιοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία οργανωμένου δικτύου συνεργασίας. Ταυτόχρονα, μπορούν να λειτουργήσουν ως ενδιάμεσοι φορείς υλοποίησης των στόχων της πρόληψης και της προώθησης της ψυχοκοινωνικής υγείας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υλοποιούνται:

• Street work γενικού πληθυσμού: Το Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Υγεία» διατηρεί σε μόνιμη βάση Ενημερωτικό Περίπτερο στην περιοχή του Θησείου ενώ παράλληλα συνεργάζεται με το Δήμο Αθηναίων στο πλαίσιο της δράσης «Συν Αθηνά» παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Κέντρου Πρόληψης, τις εξαρτήσεις και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

• Street work χρηστών: Σε συνεργασία με την ομάδα street work του Σταθμού Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων του Ο.ΚΑ.ΝΑ., στελέχη της διεπιστημονικής ομάδας του Κέντρου Πρόληψης «Αθηνά Υγεία» επισκέπτονται σε εβδομαδιαία βάση χώρους συγκέντρωσης χρηστών ουσιών στο κέντρο της Αθήνας με στόχο τη μείωση της ατομικής και κοινωνικής βλάβης και την κινητοποίηση τους προς αναζήτηση βοήθειας από θεσμοθετημένους θεραπευτικούς φορείς για τις εξαρτήσεις (Ο.ΚΑ.ΝΑ., ΚΕ.Θ.Ε.Α., 18 ΑΝΩ) και άλλες ιατροκοινωνικές υπηρεσίες.

• Εκδηλώσεις στα πλαίσια των Παγκόσμιων Ημερών κατά των Ναρκωτικών – 26 Ιουνίου και κατά του AIDS 1η Δεκεμβρίου

• Αθλητικοί Σύλλογοι: Το Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Υγεία» συνεργάζεται με αθλητικούς συλλόγους για παιδιά και εφήβους με στόχο την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων και αγωγής υγείας και στο φαινόμενο του Doping στον αθλητισμό. Ένας από αυτούς τους συλλόγους είναι ο Αθλητικός Σύλλογος «Πρωτέας», που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Περισσότερα για τις δράσεις που αφορούν την πρόληψη του Doping στον αθλητισμό υπάρχουν στο http://preventiondoping.gr

• Φαρμακεία: Το Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Υγεία» σε σταθερή βάση ενημερώνει τα φαρμακεία της περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται, αποσκοπώντας στην ενημέρωση των φαρμακοποιών σχετικά με θέματα που αφορούν στην πρόληψη της χρήσης ουσιών και στις δράσεις του Κέντρου.